69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Starostwo Powiatowe w Cieszynie/Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie

tytuł projektu: Zyskaj Pracę Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Cieszyn 43-400 Starostwo Powiatowe w Cieszynie/Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie Suma dof. – 641233,53 Suma dof. UE – 545048,5 sławków , mały zus 2021 , spis gov.pl , www gov pacjent , dotacja osłonowa 2022 , urzad pracy piła , stary żagań , gov […]

Read More »