66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „CASE-DORADCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

tytuł projektu: Zwiększenie dochodowości mieszkańców obszarów wiejskich w powiecie płockim Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-010 „CASE-DORADCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Suma dof. – 44740 Suma dof. UE – 38029 wady i zalety demokracji , powrót do polski z włoch , pożar pociągu sośnie , wydruk z księgi wieczystej , inflacja w […]

Read More »