66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie

tytuł projektu: Znowu aktywni Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Włoszczowa 29-100 Powiatowy Urząd Pracy we Włoszczowie Suma dof. – 867909 Suma dof. UE – 737722,65 krs gov , emerytura , powiat chrzanowski , grekokatolicy banie mazurskie , wnioski do funduszu alimentacyjnego , gdzie jest seria dowodu osobistego , porozumienie z solidarnością , warszawa, […]

Read More »