66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów

tytuł projektu: Zielony zawód – nowe kwalifikacje dla mieszkańców gminy Domaszowice Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Siemysłów 46-146 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siemysłów Suma dof. – 49980 Suma dof. UE – 42483 walcz , pit 8ar , 1 lo toruń , wschodnia flanka nato kto to jest , gfr normy , rodzaje […]

Read More »