66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach

tytuł projektu: Zdobywanie kwalifikacji zawodowych drogą do pokonywania barier na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Katowice 40-507 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach Suma dof. – 118800 Suma dof. UE – 100980 pyta , agro energia 2021 , ile do papierowej.pl , gniewosz , zus październik 2019 , komunikacja werbalna obejmuje […]

Read More »