66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA” Andrzej Czubaj

tytuł projektu: Zdobądź pracę dzięki nowym kwalifikacjom! Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Środa Wielkopolska 63-000 Zakład Poradnictwa Zawodowego „EURONAUKA” Andrzej Czubaj Suma dof. – 199708,4 Suma dof. UE – 169752,14 konto pacjenta , rząd znosi obostrzenia , informacja podatkowa kontakt , publiczny rejestr dłużników , biznes i zarządzanie nowy przedmiot , rozporzadzenie 15 […]

Read More »