66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT

tytuł projektu: Zbuduj swoją przyszłość inwestując w nowe kwalifikacje zawodowe Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Rzeszów 35-225 Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT Suma dof. – 636127,5 Suma dof. UE – 540708,38 wyrok tk z 7 października 2021 , centralna baza danych ksiąg wieczystych , granica białoruska , dzien rodzenstwa 2022 , bydgoszcz info , agencje […]

Read More »