66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

tytuł projektu: ZAWODOWY PLAN – KWALIFIKACJE – PRACA Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Olsztyn 10-431 Warmińsko – Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy Suma dof. – 477095,66 Suma dof. UE – 405531,31 przeciętne wynagrodzenie 2020 , drugi urząd skarbowy w gliwicach , zmiana adresu zameldowania 2018 , krajowego rejestru sądowego , ostrorog , […]

Read More »