66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy TMS Audit Małgorzata Janik – Stec

tytuł projektu: Zawodowe kwalifikacje spedytora – logistyka Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Trzebownisko 36-001 TMS Audit Małgorzata Janik – Stec Suma dof. – 65743 Suma dof. UE – 55881,55 numer 112 , pzu oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim wzór , program 500 plus , zakazy dla ciężarówek warszawa , e toll jak […]

Read More »