66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Siedlecki/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim

tytuł projektu: ZAWÓD KOBIETA – POZOSTAŃ KOBIETĄ Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Siedlce 08-110 Powiat Siedlecki/Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Stoku Lackim Suma dof. – 49880 Suma dof. UE – 42398 projekt innowacyjny przykład , dział ekonomii którego przedmiotem badań jest gospodarka narodowa jako całość , gov pl zapisz sie na test , co […]

Read More »