68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa

tytuł projektu: Załóż Firmę z Regionalną Izbą Przemysłowo-Handlową Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Radomsko 97-500 Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa Suma dof. – 899594 Suma dof. UE – 764654,9 jakie jest święto 22 kwietnia , ceny gazu propan , ile to jest 45 miliarda wonów , pozytywne przysłowia , koronawirus 12 września , polska vs […]

Read More »