66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o.

tytuł projektu: Z piskiem opon do pożaru 4 Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Bydgoszcz 85-808 Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. z o.o. Suma dof. – 12487,31 Suma dof. UE – 10614,22 pojęcie kultury , udostepnienie informacji publicznej , ipiss , tkanina z włókna sztucznego krzyżówka , ksr 3 , podróż […]

Read More »