69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi 4progress Maciej Kusiński

tytuł projektu: Z DYPLOMEM DO PRACY – kompleksowe wsparcie ABSOLWENTEK w podjęciu zatrudnienia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-281 4progress Maciej Kusiński Suma dof. – 140253,03 Suma dof. UE – 119215,07 koniec maseczek powrót rękawiczek , watna negocjacje , maseczki w lesie , rozmowa kwalifikacyjna przygotowanie , starosc , ranking imion 2022 […]

Read More »