66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzynskich Region Północ

tytuł projektu: Wzmocnienie kapitału ludzkiego warunkiem aktywizacji i podniesienia zdolności do zatrudnienia na obszarze LGD Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Wąpielsk 87-337 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzynskich Region Północ Suma dof. – 4172 Suma dof. UE – 3546,2 zasada 4p , zmarli w grudniu 2021 , wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu […]

Read More »