65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Sierpecki-Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu

tytuł projektu: Wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w regionie – część III Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Sierpc 09-200 Powiat Sierpecki-Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu Suma dof. – 292740,14 Suma dof. UE – 292740,14 dzień powstania wielkopolskiego , biały pomeranian , termin egzamin ósmoklasisty 2022 , dofinansowanie na działalność gospodarczą , szwecja […]

Read More »