65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Mikołowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie

tytuł projektu: Wzmocnienie i rozwój pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w powiecie mikołowskim – 4 edycja Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Łaziska Górne 43-170 Powiat Mikołowski/Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie Suma dof. – 235347,63 Suma dof. UE – 235347,63 c+m+b 2019 co to znaczy , sala wykładowa krzyżówka , biblioteka zdzieszowice , ile […]

Read More »