65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Braniewski/Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie

tytuł projektu: Wzmacniamy kadrę Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Warmińsko-mazurskie Braniewo 14-500 Powiat Braniewski/Powiatowy Urząd Pracy w Braniewie Suma dof. – 136173,72 Suma dof. UE – 136173,67 kiedy wielkopolska wraca do szkoły , wniosek na dodatek osłonowy pdf , dofinansowanie na komputer , ważność certyfikatu ozdrowieńca , 15 sierpnia 2022 , eksport netto , […]

Read More »