66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ochotnicza Straż Pożarna w Białej

tytuł projektu: Wyszkoleni strażacy – bezpieczniejsza Gmina Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Biała 95-001 Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Suma dof. – 46360 Suma dof. UE – 39406 wypis z ceidg , rejestracja zaszczepionych loteria , gdzie pobrać wniosek na dodatek osłonowy , ewniosek arimr 2022 , otrzymaj , stawka godzinowa minimalna 2022 […]

Read More »