65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat krośnieński – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie

tytuł projektu: Wysoka jakość usług rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Krosno 38-400 Powiat krośnieński – Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Suma dof. – 453475 Suma dof. UE – 453475 wod , pip opole , data egzaminu ósmoklasisty 2021 , kiedy otwarcie restauracji maj 2021 , bariery w komunikacji , jak znaleźć […]

Read More »