65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat rzeszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie

tytuł projektu: Wykwalifikowana kadra mostem do satysfakcji klienta Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Rzeszów 35-242 Powiat rzeszowski – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie Suma dof. – 885275 Suma dof. UE – 885275 ministerstwo zdrowia szkoła , szczepienie covid białystok , www.gov.pl/web/szczepimysie/raport-szczepien-przeciwko-covid-19. , jeziorany bip , gmina nidzica , stopien bravo , wyjaśnij czym […]

Read More »