66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych

tytuł projektu: Wykorzystaj szanse! – aktywizacja zawodowa osób do 25 roku życia. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Jaworzno 43-600 Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Suma dof. – 152781,67 Suma dof. UE – 129864,42 mpis , dzien bez samochodu 2021 , emocjom , miasta na podlasiu , kwarantanna 15 luty 2022 , mszczonow , szczepienia […]

Read More »