66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat nyski/Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

tytuł projektu: Wszystkie drogi prowadzą do Wójcic Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Opolskie Nysa 48-300 Powiat nyski/Powiatowy Urząd Pracy w Nysie Suma dof. – 40160 Suma dof. UE – 34136 dotacje dla firm 2022 , stałe urządzenia gaśnicze , nabory , co to jest lan yyyyy POKL.06.03.00-16-014/10-00 (7531865624) powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 05 Obszary […]

Read More »