66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

tytuł projektu: Wspólnie przeciwdziałamy bezrobociu – subsydiowane zatrudnienie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Kielce 25-002 Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa Suma dof. – 1615726,4 Suma dof. UE – 1373367,44 wymiary kultury , bądź gotowy , krajowa informacja podatkowa telefon , godziny dla seniorów marzec 2021 , szczepionka za i przeciw , stave jobs , urząd […]

Read More »