65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Łosicki-Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach

tytuł projektu: Wsparcie Urzędu Szansą Na Sukces Bezrobotnych III Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Łosice 08-200 Powiat Łosicki-Powiatowy Urząd Pracy w Łosicach Suma dof. – 549464 Suma dof. UE – 549464 oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego , albania wprowadza obostrzenia , mazowsze lockdown , szukam firmy , polish findom , winnica zachodniopomorskie , […]

Read More »