69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

tytuł projektu: Wsparcie, szkolenie, staż, zatrudnienie – dla mieszkańców powiatów; słupeckiego, konińskiego ziemskiego, m. konina, kolskiego, tureckiego. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Łódź 90-243 Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego Suma dof. – 157158,59 Suma dof. UE – 133584,8 umowa o przeniesienie praw autorskich , status ozdrowieńca ile trwa , grzebień tkacki krzyżówka , gddkia […]

Read More »