65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu

tytuł projektu: Wsparcie standaryzacji usług rynku pracy II – PUP Sandomierz Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Świętokrzyskie Sandomierz 27-600 Powiatowy Urząd Pracy w Sandomierzu Suma dof. – 188198 Suma dof. UE – 188201,9 zmiana obostrzeń od 15 maja , bravo charlie crp , польша статус беженца , urząd gminy lubartów , www.wpolityce.pl informacje , […]

Read More »