66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Wolanów

tytuł projektu: „Wieś atywna – inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i samoorganizacji mieszkańców obszarów wiejskich” Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Wolanów 26-625 Gmina Wolanów Suma dof. – 46683 Suma dof. UE – 39680,55 numer statystyczny choroby , pit-2 druk 2021 , 1 luty , kfs , symbol sumy , test antygenowy a […]

Read More »