66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Eureka Sp. z o.o.

tytuł projektu: Wielkopolski Program Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Wielkopolskie Dopiewo 62-070 Eureka Sp. z o.o. Suma dof. – 1951583,14 Suma dof. UE – 1658845,67 aplikacja unijny certyfikat covid 19 , jednego , baseny otwarte od 12 lutego , waloryzacja emerytur , companies , nowe obostrzenia grudzien 2021 , […]

Read More »