66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Wiek i wiedza – kompleksowe wsparcie prowadzące do zatrudnienia bezrobotnych os. po 50 roku życia Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Białystok 15-365 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 1388093,91 Suma dof. UE – 1179879,82 urząd miasta i gminy góra , zużyta borowina , szkoła podstawowa nr 10 tczew , budowa domu […]

Read More »