68 Wsparcie na rzecz samozatrudnienia i zakładania działalności gospodarczej Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości”

tytuł projektu: Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Świecie 86-100 Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” Suma dof. – 108913,44 Suma dof. UE – 92576,42 adresowo łódź , ceków , cytaty o rozwoju człowieka , badanie do celów sanitarno epidemiologicznych , co podać po ataku padaczki alkoholowej , […]

Read More »