66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

tytuł projektu: Wiejska Akademia Usług w gminie Mysłakowice Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Wrocław 53-033 Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Suma dof. – 34035,25 Suma dof. UE – 28929,96 przychody ze sprzedaży , gmina rawicz , najdłuższy dzień 2021 , km2 ile to hektarów , mobywatel dla obcokrajowca , ug wydział zarządzania […]

Read More »