65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej

tytuł projektu: Więcej – sprawniej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Bielsko-Biała 43-300 Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku-Białej Suma dof. – 273719,18 Suma dof. UE – 273719,13 radomszczański , migration , ośrodek socjoterapii , grupy nacisku , c.s. lewis cytaty , wykroczenie , mapa dostępności szczepionek covid , pre settled status co to , […]

Read More »