66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Samorząd Gminy w Węgierskiej Górce

tytuł projektu: Węgierska Górka- aktywizacja zawodowa- praca, firma Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Węgierska Górka 34-350 Samorząd Gminy w Węgierskiej Górce Suma dof. – 49699 Suma dof. UE – 42244,15 slowenia tunezja , siedzibą rządu izraela , dostęp do informacji publicznej , termin złożenia sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego 2018 , uprawnienia zawodowe […]

Read More »