65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

tytuł projektu: Wdrażanie i promocja usługi poradnictwa zawodowego na odległość Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Dolnośląskie Wałbrzych 58-306 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu Suma dof. – 210255,15 Suma dof. UE – 210255,15 kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie , sekocenbud 2019 , 3cmc działanie , cedry wielkie tulipany , gov.pl pacjent , […]

Read More »