66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Halinów/Gminne Centrum Informacji w Halinowie

tytuł projektu: Warsztaty z asertywności, motywacji i zarządzania czasem dla mieszkańców gminy Halinów Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Halinów 05-074 Gmina Halinów/Gminne Centrum Informacji w Halinowie Suma dof. – 50000 Suma dof. UE – 42500 rwdw , nabory gov , do kiedy zamkniete silownie , polski odpowiedzi 2021 , eko export bankier , […]

Read More »