66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie

tytuł projektu: W spódnicy przy kierownicy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Rachcin 87-617 Ochotnicza Straż Pożarna w Rachcinie Suma dof. – 46680 Suma dof. UE – 39678 oszczędzanie wody , papiery wartościowe , wjazd do holandii koronawirus , jarosław marek nowak , centrum zdrowia rodziny kamionki , chorwacja czy trzeba paszport , niekaralnosc […]

Read More »