66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiat Pyrzycki-Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach

tytuł projektu: W MŁODZIEŻY SIŁA Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Zachodniopomorskie Pyrzyce 74-200 Powiat Pyrzycki-Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach Suma dof. – 1294566 Suma dof. UE – 1127921,1 relacje międzyludzkie rodzaje , badanie techniczne samochodu , pzu oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim wzór , chorwacja jakie testy , bon turystyczny do jakiego wieku […]

Read More »