66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna

tytuł projektu: Vademecum Pracy – program aktywizacji zawodowej dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Rzeszów 35-061 ABAKUS Konsulting R. Żmuda Spółka Jawna Suma dof. – 2258278 Suma dof. UE – 1919536,3 kobieta 30 kg , czy dzieci dostanie renta po ojcu który nie pracował , stopień alarmowy , […]

Read More »