66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

tytuł projektu: Uwierz w siebie- wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet z gmin Górzno, Bartniczka i Świedziebnia. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Łódź 92-003 Jaskółka. Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Suma dof. – 16133,33 Suma dof. UE – 13713,33 przu , punkt zborny , koronawirus włochy , ilość uchodźców w polsce , opatów , […]

Read More »