65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim

tytuł projektu: Urząd otwarty na nowe wyzwania Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Łódzkie Piotrków Trybunalski 97-300 Powiat Piotrkowski/Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim Suma dof. – 99535 Suma dof. UE – 99535 wyjazd do czech covid , rejestracja lch , plan łodzi , koronawirus 8 listopada 2021 , cit 8 termin 2021 gov , […]

Read More »