65 Modernizacja i wzmacnianie instytucji rynku pracy Powiat chełmski/Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

tytuł projektu: Urząd bez granic BIS Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubelskie Chełm 22-100 Powiat chełmski/Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Suma dof. – 230775 Suma dof. UE – 230775 obowiązek noszenia maseczki , ustawa o rachunkowości 2021 , czerw , uniwersytety , kruklanki , stypendium ministra 2019 , drygały , location form , esbc […]

Read More »