66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy „CASE-DORADCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

tytuł projektu: Uprawa roślin na cele energetyczne w powiecie siedleckim Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Mazowieckie Warszawa 00-010 „CASE-DORADCY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Suma dof. – 46340 Suma dof. UE – 39389 bgk polski ład , konferencja 14 kwietnia 2021 na żywo , steszew , zaburzenia zachowania icd 10 , mewa 2.0 , pkl […]

Read More »