66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

tytuł projektu: Twoje życie – twój wybór Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Kolno 18-500 Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie Suma dof. – 108940 Suma dof. UE – 92599 chełm , szefem , imprezy warszawa 2019 , bezpieczna szkoła procedury , lockdown kościoły , dotacja do nawozów 2022 , ministerstwo sprawiedliwości krs , wirtualna […]

Read More »