66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

tytuł projektu: Twoja szansa na zatrudnienie Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podlaskie Kolno 18-500 Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie Suma dof. – 520960 Suma dof. UE – 442816 redystrybucja , imiona dla chłopców 2022 , dziennik naukowy , cytaty zaufanie yyyyy POKL.06.01.01-20-033/11-03 (7211136668) powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna 00 Nie dotyczy 10/31/2012 – 12/31/2012 POKL.06.00.00 […]

Read More »