66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń

tytuł projektu: Twoja nowa szansa-wspieranie kobiet na rynku pracy Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Podkarpackie Mielec 39-300 Wektor Consulting s.c. Mariusz Lipiński, Wiktor Cichoń Suma dof. – 1144662,57 Suma dof. UE – 972963,18 garniturach , rezerwaty przyrody w małopolsce , obostrzenia po 5 czerwca , czy do wloch trzeba miec test na covid , […]

Read More »