66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Cech Rzemiosł Róźnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach

tytuł projektu: Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Gliwice 44-100 Cech Rzemiosł Róźnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach Suma dof. – 48318,53 Suma dof. UE – 41070,75 ift , ustawa o dostępności cyfrowej , ferie daty , na mapach wykonanych w trzech różnych skalach przedstawiono okolice lublina , agresja slowna , […]

Read More »