66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Zakład Doskonalenia Zawodowego

tytuł projektu: Też chcemy profesjonalnie gotować Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Lubuskie Zielona Góra 65-958 Zakład Doskonalenia Zawodowego Suma dof. – 49975 Suma dof. UE – 42478,75 wnioski 500 plus 2022 kiedy składać , lo 6 wrocław , domy opieki społecznej , czterokołowiec yyyyy POKL.06.03.00-08-002/10-00 (9290052799) stowarzyszenie 05 Obszary wiejskie (poza obszarami górskimi, wyspami […]

Read More »