69 Działania na rzecz zwiększenia trwałego udziału kobiet w zatrudnieniu oraz ich rozwoju zawodowego w perspektywie zmniejszenia dyskryminacji ze względu na płeć na rynku pracy oraz lepszego godzenia życia zawodowego z prywatnym, a zwłaszcza większego dostępu do usług opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i osobami zależnymi bit Polska Sp. z o.o.

tytuł projektu: Teraz ja! – aktywizacja kobiet na rynku województwa ślaskiego Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Warszawa 04-041 bit Polska Sp. z o.o. Suma dof. – 1654020 Suma dof. UE – 1405917 gdzie sprawdzić nip , wieliczka , gmina nakło , bank strzelin , szwecja podróż , bir , 12 rocznica smoleńska , […]

Read More »