66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

tytuł projektu: Szkolenie z zakresu przetwórstwa mięsa i mleka oraz przedsiębiorczości dla kobiet Koła Gospodyń Wiejskich Zasole Bielańskie z gminy Wilamowice. Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Śląskie Częstochowa 42-200 Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości Suma dof. – 39500 Suma dof. UE – 33575 fusilade etykieta , slawa , kto to jest pesymista , podstawa […]

Read More »