66 Wdrażanie aktywnych i prewencyjnych instrumentów rynku pracy Gmina Mogilno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie

tytuł projektu: Szkolenie: profesjonalny przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B – szansą na zwiększenie aktywności zawodowej na terenie gminy Mogilno Nazwa: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Miejsce: Kujawsko-pomorskie Mogilno 88-300 Gmina Mogilno/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mogilnie Suma dof. – 49346,96 Suma dof. UE – 41944,92 lista dłużników komorniczych , wiza schengen , koszty uzyskania […]

Read More »